ÅngbåtsJazz med

S/S Boxholm II 

 

 

 

 

 

 

Sören Holmström & Sören Bäck

 

Vi tackar alla trogna gäster vi haft med oss under åren!

 

Fakta om S/S Boxholm II

S/S Boxholm II är ett av Sveriges sista vedeldade ångfartyg. Hon är byggd vid Ljunggrens Verkstad AB i Kristianstad år 1904 och hopmonterad vid Sommens strand. Premiärturen gick av stapeln i juli 1904.

Hon byggdes som pråm- och timmerdragare för Boxholms AB:s räkning. Akterskeppet byggdes om 1922 och försågs med sittplatser. Sedan 1966 går hon endast som passagerarfartyg.

DATA:
Längd ö.a. 20,6 m. Bredd 4,75 m. Depl. 45 ton. Djup 2,00 m. Maskin 85 hkr kompound maskin, panna av skotsk typ, ångtryck 7,5 kg, propellervarv 160 -180. Max. fart 9 - 10 knop. Max 116 passagerare. Besättning 3 man. Stålskrov. Såväl maskin som panna i originalskick.

Aktre däck är taktäckt och vid dåligt väder kan fönsterförsedda sidostycken fällas ned kring hela den takförsedda delen. Toalett finns bakom styrhytten. Filtar finns ombord.

 

Lite fakta om sjön Sommen

 

Sjön Sommen är belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland samt på en höjd av 145 m över havet. Den är Sveriges 20:de största sjö. Strandlinjen runt sjön är ca. 350 km lång. Största hittills kända djup är ca. 64 m och då öster om Sandvik. Vattenvolymen i sjön är ca. 1890 miljoner m3. Omkring 35 åar (däribland Svartån) och bäckar förser sjön med vatten.

Avrinning sker genom Svartån vid Laxberg där vattenreglering sker. Avtappningen i Laxberg varierar med årstid och vattenmängd. Maximal avtappning är 74 m3/sek. och minsta avtappning är 1,1 m3/sek. Siktdjupet i Östra delen av sjön är ca. 5-7 m. och i Västra delen cirka 2-4 m.

 

Sommens medeldjup är 17 meter. Omsättningshastigheten på vattnet i östra bäckenet är ca. 11 år och i västra bäckenet ca. 1,5 år. Svartåns sydligaste källsjö är Sjunnarydssjön som ligger 251,6 meter över havet. Fallhöjden till Sommen är således knappt 100 m.

 

 

 

 

 

Skeppare Liv

 

 

Sören Holmström, Moneth De Leon, Christer Thurén, Lars Örback

Olle Holmquist


Ove Landelius Filmteam

Ove Landelius Filmteam var med och dokumenterade dessa utfärder som ett pilotprojekt för vidare utveckling.

Ove Landelius producerar just nu en dokumentärfilm om Tranås och Sommenbygden.

Den kommer att ligga till grund för marknadsföring av de företag som vill presentera sin produkt och verksamhet för en bredare publik i framtiden. "Det är förvånansvärt få som känner till sjön Sommen och dess fantastiska natur", säjer Ove Landelius.

Ove har som barn ett förflutet i Sommenbygden som han minns som lyckliga år i sitt liv.

Ove har rest världen runt som företags - och dokumentärfilmare i hela sitt verksamma liv och är en av de mest etablerade i branschen.

 

0708 67 91 10

E-post: ove.landelius@telia.com


Johan Swedbrink och Ove Landelius på Boxholm II